Πυροσβεστήρας 50Kg Τοπικής Εφαρμογής με 1 Βάνα Ξηράς Σκόνης

Κωδικός προϊόντος: PA-1502

316.03

Διαθέσιμο

Πυροσβεστήρας 50Kg Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα Ξηράς Σκόνης
Πυροσβεστήρας 50Kg Τοπικής Εφαρμογής με 1 Βάνα Ξηράς Σκόνης

316.03