Πυροσβεστήρας 25Kg Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα Ξηράς Σκόνης

Κωδικός προϊόντος: PA-1252

328.00 295.20

Διαθέσιμο

Πυροσβεστήρας 25Kg Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα  Ξηράς Σκόνης
Πυροσβεστήρας 25Kg Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα Ξηράς Σκόνης

328.00 295.20