Πυροσβεστήρας 25Kg Τοπικής Εφαρμογής με 1 Βάνα Ξηράς Σκόνης

Κωδικός προϊόντος: PA-1252

280.35

Διαθέσιμο

Πυροσβεστήρας 25Kg Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα  Ξηράς Σκόνης
Πυροσβεστήρας 25Kg Τοπικής Εφαρμογής με 1 Βάνα Ξηράς Σκόνης

280.35