Πυροσβεστήρας 12Kg Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα Ξηράς Σκόνης

Κωδικός προϊόντος: PA-1122

115.00

Διαθέσιμο

Πυροσβεστήρας 12Kg Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα Ξηράς Σκόνης
Πυροσβεστήρας 12Kg Τοπικής Εφαρμογής 1 Βάνα Ξηράς Σκόνης

115.00