Πυροσβεστήρας Αερολύματος (Aerosol) Αντιμετώπισης Υπέρθερμων Μπαταριών Ιόντων Λιθίου

Κωδικός προϊόντος: 500ML-LITH

73.00

Aerosol χωρητικότητας 500ml, το οποίο παρέχει προστασία έναντι περιστατικών υπερθέρμανσης μπαταριών Ιόντων Λιθίου για ασφαλή χρήση σε μικρές προσωπικές συσκευές.

Διαθέσιμο

Πυροσβεστήρας Αερολύματος (Aerosol) Αντιμετώπισης Υπέρθερμων Μπαταριών Ιόντων Λιθίου

73.00